Stránky 1.A

Změna paní vychovatelky v družině 1.A

 • nově od 1.12. bude v družině paní vychovatelka Barbora Filipová

 • ke komunikaci s družinou můžete opět využívat služební email, Sdělníček, ŽK

Dárečky pro kamarády z 1.A

 • 22.12. jdeme naposledy do školy v tomto roce

 • dopoledne místo výuky bude vánoční program ve třídě (pouze pro žáky)

 • s sebou v ten den pár kousku cukroví nebo sušenek, dárek pro kamaráda

 • dáreček pro kamaráda můžou děti nosit už nyní ( vylosují si jméno kamaráda a tomu maličkost zabalí a opatří jeho jménem, je možné přinést i více dárečků pro ty, které chtějí děti obdarovat :) )

Třídní schůzky v 1.A - 9.11.

 • ve středu 9.11. od 17h ve třídě 1.A

 • úvodem se sejdeme společně a následně je možné individuálně konzultovat


Fotoročenky 1.A

 • fotit se budeme dopoledne ve čtvrtek 3.11.

 • cena pro zájemce = 250 Kč

 • peníze již můžou žáci nosit tř. učitelce

Jóga pro prvňáčky

 • od 2.11. budeme 1x měsíčně chodit ve škole cvičit "jógu" s paní Klimešovou

 • 45 min bude probíhat formou hry s ohledem na správné držení těla a správné dýchání

 • oblečení na TV

Přírodniny na PRV

 • na pondělí 31.10. budou žáci potřebovat na PRV nejen podzimní přírodniny

 • např. kaštany, žaludy, bukvice, větvičky, kamínky, prázdné šnečí ulity, dřívka ...

 • budeme třídit, poznávat, počítat, tvořit "obrazy"

Doporučení - čtení

 • vzhledem k tomu, že jsme již začali v hodinách ČJ slabikovat a přibývají písmenka, která mají žáci poznat, doporučuji denně, nad rámec DÚ, číst nahlas tzn. 3-5 min hlasitého čtení někomu dospělému, který kontroluje správnost i výslovnost daných slabik

 • číst doporučuji především mimo učebnice (většina brzy umí nazpaměť) - dětské knihy, propagační letáky, časopisy apod.

 • tento pro rodiče "nemilý DÚ" dětem v budoucnu velice pomůže

 • ráda bych i s Vaší podporou dosáhla toho, aby žáci na konci 1.tř. četli plynule a s porozuměním ( v hodinách je velmi malý časový prostor k dokonalému zautomatizování)


Další úkoly v Google učebně " Domácí škola 1.A"

 • úkoly jsou naplánovány na 19.10., 9.11., 21.11.

 • termín dokončení zatím není uveden, stále si zvykáme.... ☺️

3.11. FOTOROČENKA

 • dne 3.11. proběhne focení na fotoročenku 1.A

 • pokud bude někdo v ten den chybět, domluvím náhradní termín


Týden volna: 24.10. - 28.10.

 • 24.10. + 25.10. - mimořádné ředitelské volno ( viz. email.)

 • 26.10. + 27.10. - podzimní prázdniny

 • 28.10. - státní svátek

Vši ve třídě!

 • upozorňuji na výskyt vší nejen ve třídě 1.A

 • jedná se o vysoce infekční onemocnění se kterým žák nesmí chodit do kolektivuGoogle učebna "Domácí škola 1.A"

 • připomínám: ještě dva žáci nemají odevzdaný úkol z ČJ - zvířátka

 • 3.10. by se mělo v učebně objevit další téma - Matematika a zde nový úkol :) !

15.9. Informace pro rodiče:

 • DÚ jsou označeny razítkem malého domečku a jsou zadávány denně mimo pátku

 • při odchodu žáka ze školy po obědě (nejde ten den vůbec do družiny) je nutné na lísteček napsat jméno žáka a datum kdy jde žák po obědě, bez lístečku jde žák vždy do družiny

 • pokud se žák vrací na vyučování během výuky, vstupujte do budovy ZŠ hlavním vchodem - vrátnicí, zde je služba, která žáka odvede do šatny a následně do třídy (někdy je třeba vyčkat jejího příchodu, protože právě odvádí někoho jiného po budově ZŠ)

 • pokud potřebujete dítě vyzvednout v průběhu vyučování - napište email tř. učitelce, nebo pošlete lístek s datem a časem odchodu, zároveň pokud je to možné, naplánujte čas odchodu na přestávky, kdy je dozor na chodbě a žáci nezůstanou po dobu mého doprovodu žáka ke vchodu přístavby sami ve třídě

 • čipy na oběd mají žáci v košíku u paní vychovatelky

 • doporučuji podepisování všech věcí, které žáci nosí nebo mají ve škole

(již máme několik věcí, které nikoho nejsou :) ! )

 • téměř denně mají žáci nové doplňující vyplněné procvičovací listy, které můžete bez obav vyndavat z aktovek, již se k nim nevracíme

 • další úkol v Google učebně 1.A " Domácí škola" je naplánován na 3.10. ( stále jen na zkoušku ), později se frekvence on line úkolů zvýší

Pohovorové hodiny 2022/23

 • vždy od 17 - 19h ve třídě 1.A

 • ve dnech: 9.11., 17.1., 19.4., 13.6.

Rozvrh hodin 1.A

 • časový rozvrh vyučování pro první dny ve škole:

 • 1.9.: 8.00 - 9.00

 • 2.9.: 8.00 - 9.45

 • 5.9., 6.9.: 8.00- 11.00

 • 7.9., 8.9., 9.9.: 8.00 - 11.45


 • plně dle rozvrhu se učíme od pondělí 12.9. !

 • konkrétní rozvrh dostali žáci písemně spolu s žákovskou knížkou


 • začátek vyučování - vždy v 8h, škola otvírá v 7.40 - 45h


Seznam doporučených pomůcek 2022/23

VV

 • vodové barvy – anilínové

 • temperové barvy

 • voskovky

 • lepidlo (vysouvací tuhé)

 • hadřík

 • ochranný oděv (velké triko nebo košile)

 • kelímek

 • 1x noviny

 • paleta

 • štětce (2x plochý, 2x kulatý)

 • barevné papíry

 • černý fix

TV

 • velký látkový sáček na stažení

 • tričko, kraťasy / tepláky

 • obuv do tělocvičny (světlá podrážka)

 • švihadlo

PENÁL

 • 2x tužka č.2

 • pastelky

 • nůžky

 • krátké pravítko

 • ořezávátko

 • guma

DO TŘÍDY

 • třídní fond 500,- Kč (sešity, čtvrtky, VV, PV...), vybírám do 9. 9. 2022

 • 250,- Kč na pracovní sešit AJ

 • látkový ubrousek na svačinu v aktovce

 • 1x krabice papírových kapesníků

 • 2x role role papírových kuchyňských utěrek (místo ručníků)

 • balení „jednotlivě zabalených bonbonů“

 • dobrovolně - papíry do kopírky